Miljö


Renovering med JTR: metoden är det miljövänligaste sättet att återställa en dräneringstrumma till full eller bättre funktion utan ingrepp i väg eller vägkropp. Den gamla trummans form bibehålls och bildar en naturlig form för djur och fiskar.

Under hela produktutvecklingen har miljön priorieterats högt. Vår UV-ljushärdning drar mindre energi än andra NO DIG-metoder som använder värmehärdning. Vår snabba, energieffektiva och rena installation är inte bara skonsam mot miljön den gör också att risken för arbetsskador minskar radikalt tack vare vår låga närvaro I trafiken och PÅ vägen.

 

 

Vid renovering med JTR metoden är CO2 utsläppen minimala, trafikstörningarna mycket små (eller inga alls) vilket genererar nöjda trafikanter och regeringens och vägverkets miljömål blir tillgodosedda.

Självklart lämnar vi heller inget avfall utan tar med oss allt för vårt återvinningsprogram.

  • Inget utläckage av miljöfarliga ämnen i yt- och grundvatten.
  • UV-ljushärdningen drar mindre energi än värmebaserade metoder.
  • Snabb installation minskar energiåtgången.
  • Lägre energiförbrukning och utsläpp av miljöfarliga och cancerframkallande ämnen tack vare färre stopp och köer i trafikerade områden.
  • Färre långa transporter minskar utsläppen.
  • Lång livslängd på den renoverade trumman.
  • Kunderorderstyrd produktion med minimalt spill.

 

Kvalitetssäkrad process – i alla steg

Processen bakom Inpipe produkten är certifierad enligt ISO 9001:2000. Varje steg från utveckling och produktion till marknadsföring och installation är kvalitetsstyrt. Vi brukar säga att vi har satt ljusets hastighet i system. Med det menar vi att vår UV-ljusteknik och Inpipe liner samverkar med noggrant utarbetade rutiner, kvalitetskontrollerad produktion, hårda produkttester, miljömedvetenhet och ett väl fungerande utbildningssystem för att ge maximal kundanpassning.

 

JTR Lining – Miljö- och kvalitetssäkrad genom inlandsfrakt

kvalitetcert2000 miljöcert2004

Comments are closed