Installation

Snabbt, störningsfritt och miljövänligt!

Ett modernt samhälle är helt beroende av ett väl fungerande rörledningsnät. Men över hela världen finns föråldrade rörsystem, kulvertar och trummor där markrörelser, rotintränging, avlagringar och förslitningar orsakar stopp, ras och miljöfarliga utsläpp eller inläckage. Att gräva upp gamla ledningar och lägga nya är en tidskrävande, dyr och besvärlig renoveringsmetod, inte minst för omgivningen.

Men det finns ett annat sätt, där man slipper gräva och istället renoverar röret inifrån på en bråkdel av tiden. Fördelarna är uppenbara: Inga grannar som klagar över buller och svårframkomlighet. Inga avgastunga bilköer eller stopp i trafiken. Ingen onödig miljöpåfrestan eller arbetsmiljörisk.

Bara snabbare, enklare och säkrare. Det är JTRs metod.

 

 

Vi använder luft och ljus för att renovera rör – det effektivaste NO DIG-alternativet och marknadens mest energisnåla metod. Installationen sker mellan befintliga nedstigningsbrunnar, schakt eller andra öppningar. En glasfiberarmerad, flexibel liner dras in och pressas med hjälp av tryckluft tätt mot de gamla rörväggarna. Vår Inpipe liner härdas sedan på plats med hjälp av unik UVljusteknik. Resultatet blir ett hållfast, helt skarvlöst glasfiberrör utan risk för in- eller utläckage. Rörsträckan är renoverad och klar på en arbetsdag. Ledningarna kan användas direkt. Och håller i minst 50 år.

 

Utrustning

JTR:s installationsutrustning är specialanpassad för renovering av dräneringstrummor, all utrustning som behövs finns installerad på banddumpern. Banddumperns unika egenskaper att klara kraftiga lutningar och generellt besvärlig terräng gör det möjligt att undvika längre körningar längs vägen, den går rakt ner och blockerar inte trafiken under installationen.

utrustning1 utrustning2utrustning3

 

 

Arbetsgång

metod

 

BILD 1: Maskinen placeras i läge för jobbet.
BILD 2: Linern dras igenom den gamla trumman.
BILD 3: Expansionsfas, expansion av linern med hjälp av luft.
BILD 4: Expansionen är färdig.
BILD 5: Härdningen påbörjas med hjälp av ultravioletta lampor.
BILD 6: Jobbet avslutas med att linern kapas i den längd kunden önskat.
BILD 7-8: Trumman är klar.

Comments are closed