Tester


Inpipes liner har testats i enlighet med svenska och internationella standarder.

Några exempel

· Kemisk korrosion (avloppsstandarder)
· Mekanisk nötning ( avloppsstandarder)
· E-modul kort och lång
· Dragstyrka

 

Inpipe utför i enlighet med företagets kvalitetssystem tester kontinuerligt enligt ett fastlagt kvalitetskontrollprogram.

Praktiska tester i över 20 ärs tid samt otaliga böjhållfasthets-, belastnings-, nötnings-, korrosionstester i laboratoriemiljö visar att livslängden är minst 50 år, och att linerstyrkan möter marknadens samtliga krav upp till 100 år. Testerna är utförda i avloppsmiljö med en mycket större kemisk belstning.

Nötningstester

Testinstitutet Siebert har gjort tester som syftar till att mäta vilken nötning som Inpipes större dimensioner utsätts för. Detta genom högtrycksspolning med sandinblandat vatten.

Inpipes liner klarar med råge standardens krav EN 13566-4.

 

Dragstyrketest

Testinstitutet Siebert och SICOMP har gjort dragtester enligt standarden DIN EN ISO 527-4 eller 200N/mm2

 

En jämförelse mellan en liner med di 1000mm, väggtjocklek 9 mm och en stång i konstruktionsstål di 25 mm.

Linerns dragbrottsstyrka blir 560 ton

För att uppnå samma styrka krävs 28,5 stänger.

Inpipes kvalitetscertifikat följer:

  • EU standard EN 13566-4
  • DIPT certifiering Tyskland
  • Dansk kontrollordning
  • Japansk standard (Tokyo Metropolitan Goverment)

 

 

 

Comments are closed