Styrka

Linerns konstruktion gör det möjligt att bygga den styrka som krävs i varje fall och det med tunnare väggtjocklek än andra metoder.

Vid trumrenovering med vår metod skapas en extra expansion i trummans ändar och därmed bildas ett dragstag som utesluter att den gamla trumman kan vandra ut mot gavlarna, styrkan på dragstaget har mätts av SICOMP och testet har visat att vår liner är lika stark som motsvarande väggtjocklek i gjutjärn.

Extraordinära krav

Banverkets och Railcares utvecklingsarbete med att hitta ett renoveringssystem som kan klara mycket höga laster har JTR nu börjat introducera på trummor under väg. Testen som visas på videon är utförd av Trätech i Skellefteå en filial till Umeå och Luleås universitet.

Produkten som testas är en dubbelliner som inte härdats tillsammans, därmed ökar styrkan än mer mot en massiv dubbel vägtjocklek. Produkten kan användas då gamla trumman ligger direkt under asfalten och gamla trummans tak inte anses klara aktuell belastning.

Styrkan i denna produkt har också satts på prov med hjälp av en timmertransport och en enkelliner som ni kan se i den högra filmen nedan.

 

 

E-Modul

E-modul är en internationell test standard för att kontrollera styrkan. Glasfiberliners är den starkaste produkten av alla reliningsystem. Det som avgör styrkan i inpipes produkter är andelen glas, högre glasinnehåll ger starkare produkt.

E-modulvärdena är två:

  • Korttid
  • Långtid

Följande värden har testats fram:

Dimension di 800-1000 mm och mindre

  • Korttid 13 000 MPa
  • Långtid 9 200 MPa
Dimension di 1100-1600 mm

  • Korttid 17000 MPa
  • Långtid 12000 MPa

 

 

 

Comments are closed