Vår produkt

 

Produktuppbyggnad

Linern som vi installerar är tillverkad av extraordinär kvalitetsglasfiber som impregnerats med en speciell polyester och hela paket är omslutet av folier för att förhindra att luft skall kunna skapa porer i laminatet. Linern härdas med UV ljus vilket innebär snabb härdning med minimal miljöpåverkan. Inga restprodukter som styrenförorenat vatten genereras.

uppbygnad

  • Passar rördimensioner mellan Ø100 och Ø1 800 mm
  • Mycket form- och anpassningsbar, även vid ickecirkulära sektioner eller skarvar
  • Skarvlös liner stoppar rotinträngning samt in- och utläckage
  • Håller i över 50 år, även i mycket krävande miljöer
  • Linerstyrka möter marknadens krav i minst 100 år enligt certifierade provningsinstitut
  • Mindre minskning av rördiametern än andra NO DIG-system
  • Förbättrad genomströmningskapacitet i röret

 

Tekniska egenskaper

Hållfasthet
Inpipe liner uppvisar en mycket hög hållfasthet. En annan viktig egenskap är att linern inte är spröd vilket förhindrar att den spricker. Linern klarar kompression på över 30 procent och vid avlastning återtar det sin ursprungliga form. Detta är speciellt viktigt då man har förskjutningar på grund av jordrörelser (sättningar, tjäle etc).

Godstjocklek
Eftersom linern har en mycket hög hållfasthet kan den göras mycket tunn och fortfarande möta uppsatta hållfasthetskrav.

Krympning
Tack vare den effektiva UV-tekniken krymper Inpipe liner nästan inte alls efter installation, vilket ger en minimal spalt till det ursprungliga röret.

Areareduktion
Tack vare kombinationen av tunn liner och minimal krympning blir rörets areareduktion liten, typiskt mellan 4 och 8 procent.

Ytfinhet
Linern har efter installation en mycket slät inneryta (Ra<0,5?m) vilket kan jämföras med polerat stål.

Hydraulisk kapacitet
Kombinationen liten areareduktion, mycket fin yta och inga skarvar gör att genomströmningen blir hög i det nya röret.

Nötningsbeständighet
Inpipe liner har provats vid flera fristående forskningsinstitut med mycket bra resultat.

Stora dimensioner
Tack vare vår utveckling av produkter för större rör, trummor och kulvertar klarar Inpipe idag dimensioner upp till Ø1800 mm.

Olika former
Genom sin flexibla konstruktion kan Inpipe liner användas för i princip alla förekommande former av rör och trummor.

Rotinträngning
Inpipe liner med sin minimala krympning lämnar en i det närmaste obefintlig spalt mellan det ursprungliga röret och linern. Linern har heller inga skarvar, varför rotinträngning stoppas.

Flexliners
Flexliner är en spjutspetsprodukt som Inpipe utvecklat och som innebär att en och samma liner kan användas
i rör och trummor med varierande dimension. Ett vanligt fall är avloppsledningar som delvis har bytts ut med annan rördimension än den ursprungliga. Flexliner är ett måste vid renovering av äldre typer av stentrummor med varierande dimension, som dessutom ofta har kombinerats med runda förlängningsrör. Flexliner kan användas vid dimensionsförändringar upp till cirka 25 procent på små dimensioner och ända upp till 50 procent på större dimensioner.

 

Läs en presentation av produkten från vår leverantör. INPIPE

Comments are closed