Renovering av vägtrumma

Trumman är besiktad och marken kring trumman är förberedd

Arbetet påbörjas

Den mjuka glasfiberlinern dras igenom den gamla vägtrumman och expanderas med tryckluft

Härdning

Glasfibern härdas med ultraviolett ljus

Slutfas

Den nya trumman kapas till den längd kunden önskar

En dag senare

Det färdiga resultatet som håller i mer än 100år
DEN ENKLA VÄGEN
JTR LINING - En långsiktig, miljövänlig, ekonomisk, snabb och säker renovering av vägtrummor - Vi lever upp till DINA miljökrav.
Metoden vi använder är en välbeprövad teknik som kallas Inpipe och som länge använts i trummor under järnvägen och i avloppsrör. Linerns konstruktion gör det möjligt att bygga den styrka som krävs i varje enskilt fall och med tunnare väggtjocklek än andra metoder.

EN SÄKER ARBETSDAG

EN SÄKER ARBETSDAG
Vi renoverar din vägtrumma på en arbetsdag. Vilket minimerar trafikstörningar och höjer säkerheten. Tack vare att systemet fungerar offroad kan man köra normal trafik även medan renoveringen pågår.

DIMENSIONER

DIMENSIONER
Vi renoverar vägtrummor mellan 400mm - 1800mm diameter. Linern fungerar även om trummans dimesioner varierar ända uppemot 50%.

MILJÖ

MILJÖ
Vi härdar den nya trumman med hjälp av ultravioletta lampor vilket inte påverkar miljön på något negativt sätt och med en 100 årig livslängd skonas miljön ytterligare.